Mitä teen?

Talouskoulutus ja liiketaloudellisen ymmärryksen valmennus

 • valmennusta henkilöstölle kaikilla eri organisaatiotasoilla
 • yksittäisiä talouskoulutuspäiviä tai johtamis- ja esimiesohjelmien moduleita
 • koulutusta suomeksi ja englanniksi
 • yhteistyötä useiden suomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa, mm. Aalto University Executive Education eli entinen Helsingin kauppakorkeakoulun liikkeenjohdollinen bisneskoulu.

Johtamis- ja esimiesohjelmien ohjelmajohtajuus

 • asiakastarpeiden mukaan räätälöityjä ohjelmia
 • kokonaisvaltainen vastuu ohjelmien sisällöstä ja toteutuksesta
 • ohjelmien toteutusta sekä suomeksi että englanniksi
 • yhteistyökumppaneina johtavia suomalaisia tai kansainvälisiä luennoitsijoita mm. IMD:stä, INSEADista tai London Business Schoolista.

Talousjohdon valmennus

 • ohjelman vetäjä SEFEKin (nykyisin Efektor) TIR talousjohdon koulutusohjelmassa 1987—1991
 • ohjelmajohtaja LIFIMin talousjohdon kehittämisohjelmassa Controllers Programme 1994—2000
 • yrityskohtaisia laajempia kansainvälisiä controller-ohjelmia tai pienimuotoisempia kehittämispäiviä erityisesti tilanteissa, joissa halutaan luoda yhtenäisiä toimintatapoja ja kehittää talousorganisaatiota enemmän johdon sparraajaksi.

Simulaatiot ja yrityspelit

 • liikkeenjohdollista kyvykkyyttä ja liiketaloudellista ajattelua kehittävien simulaatioiden ja yrityspelien ohjaus
 • ruotsalaisen Celemin maailmanlaajuiseen asiantuntijaverkoston jäsen
 • visuaaliset simulaatiot sekä suomeksi että englanniksi.

Celemin logoCelemin tuotevalikoimaan kuuluu useita erilaisia visuaalisia oppimisen työkaluja eli simulaatioita, joilla voidaan havainnollistaa niin strategista päätöksentekoa kuin talouden perusasioita.