Eeva Niskavaara Consulting Oy

Talousasioiden konsultointia ja liikkeenjohdollista valmennusta.

Eeva Niskavaara

Mitä teen?

Talouskoulutus ja liiketaloudellisen ymmärryksen valmennus

 • Valmennusta henkilöstölle kaikilla eri organisaatiotasoilla
 • Yksittäisiä talouskoulutuspäiviä tai johtamis- ja esimiesohjelmien moduleita
 • Koulutusta suomeksi ja englanniksi
 • Yhteistyötä useiden suomalaisten koulutusorganisaatioiden kanssa, mm. Aalto University Executive Education.

Simulaatiot ja yrityspelit

 • Liikkeenjohdollista kyvykkyyttä ja liiketaloudellista ajattelua kehittävien simulaatioiden ja yrityspelien ohjaus
 • Ruotsalaisen Celemin maailmanlaajuiseen asiantuntijaverkoston jäsen
 • Visuaaliset simulaatiot sekä suomeksi että englanniksi.

Celemin tuotevalikoimaan kuuluu useita erilaisia visuaalisia oppimisen työkaluja eli simulaatioita, joilla voidaan havainnollistaa niin strategista päätöksentekoa kuin talouden perusasioita.

Lisää simulaatioista: Celemi.com
Celemi

Johtamis- ja esimiesohjelmien ohjelmajohtajuus

 • Asiakastarpeiden mukaan räätälöityjä ohjelmia
 • Kokonaisvaltainen vastuu ohjelmien sisällöstä ja toteutuksesta
 • Ohjelmien toteutusta sekä suomeksi että englanniksi
 • Yhteistyökumppaneina johtavia suomalaisia tai kansainvälisiä luennoitsijoita mm. IMD:stä, INSEADista tai London Business Schoolista.
Eeva Niskavaara Consulting Oy

Talousjohdon valmennus

 • Ohjelman vetäjä SEFEKin (nykyisin Efektor) TIR talousjohdon koulutusohjelmassa 1987—1991
 • Ohjelmajohtaja LIFIMin talousjohdon kehittämisohjelmassa Controllers Programme 1994—2000
 • Yrityskohtaisia laajempia kansainvälisiä controller-ohjelmia tai pienimuotoisempia kehittämispäiviä erityisesti tilanteissa, joissa halutaan luoda yhtenäisiä toimintatapoja ja kehittää talousorganisaatiota enemmän johdon sparraajaksi.